Distributors

 • ร้านขายยาเตียเจริญเภสัช ทุกสาขา
  โทร 081 836-2458

ลำดับ
ชื่อสาขา
โทรศัพท์
1
 ตลาดรังสิต (ใกล้ธนาคารออมสิน)
02 531-0582, 02 959-0306
2
ตลาดไท (ใกล้ธนาคารกสิกรไทย)
02 520-3237 - 8
3
ตลาดรังสิต (อพาร์ทเม้นต์ 2)
02 959-2022, 02 959-2024, 087-496-2121
4
ตลาดรังสิต (ใกล้ธนาคารกรุงเทพ
02 959-2023, 081 991-1122
5
สะพานแดง คลอง 1 ธัญญะ
02 159-3255, 081 836-2458
6
ตลาดพระรูป คลอง 2
 02 533-0820, 081 836-2458
7
ตลาดวงศกร (ติดธนาคารกสิกรไทย)
02 992-8426, 081 836-2458
8
ตลาดเอซี ฝั่งเหนือ คลอง 4
02 569-3229, 081 836-2458
9
ตลาดเอซี ฝั่งใต้
02 569-3490, 081 836-2458
10
ประตูน้ำพระอินทร์
035 74 6-046, 081 836-2458
11
ซอยวัดพยอม
035 353-116, 081 836-2458
12
ลาดปลาเค้า
02 971-5557, 081 754-4477
13
หน้าตลาดนานา
02 907-5124 - 5, 081 836-2458
14
นวนคร (ติดโรงพยาบาลนวนคร)
02 529-2518
15
ตลาดสี่มุมเมือง
02 536-7737, 081 836-2458
16
ตลาดไท (โซนผักสด)
02 520-3238, 081 836-2458


 • ภัตตาคาร เกียง้วน-มหาชัยซีฟู๊ด สาขา ถนนเกษตร - นวมินทร์
  592 ถนนเกษตร - นวมินทร์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
  โทร. 02 553-2211, 02 553-2255
  แฟ๊กซ์ 02 553-0723


 • ร้านขายยา กิจวรงค์ทอง
  49/1 หมู่ 6 หมู่บ้านทวีทอง 5 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
  โทร. 02 380-2952, 089 771-0820


 • ร้านขายยา ปราณบุรีโอสถ
  5/10 – 11 หมู่ 2 ถนนรัฐบำรุง ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
  โทร. 032 622-226, 083 157-5603


 • ร้านเชียงรายรำลึก
  528 หมู่ 2 ถนนบรรพปราการ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
  โทร. 082-5745999


 • บ้านรักษ์สุขภาพ
  943/15 ถนนร่วมจิตต์ถวาย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000


 • บริษัท เชียงราย โมเดิร์น ดรัก จำกัด
  95/1 ถนนประสพสุข ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000